ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ

19/07/2018 16:591487Απόψεις
Ετικέτες: Καραθανάσης Άρης
tatoo

Για να βελτιώσουμε το αποτέλεσμα στο άλμα, είναι χρήσιμο να κατανοήσουμε τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η επίδοση αυτού. Τρείς είναι οι βασικές ενότητες στις οποίες πρέπει να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας:

1) βιομηχανική

2) αθλητική – παιδαγωγική

3) ψυχολογική -φυσιολογική.

Του Άρη Καραθανάση 

Ειδικότερα θα πρέπει να εξετάζουμε:
Στη βιομηχανική ενότητα
α) την ταχύτητα της απογείωσης του κέντρου βάρους του σώματος μετά την ώθηση (V) μετρημένη σε m/sec., και 
β) την γωνία της απογείωσης του κέντρου βάρους του σώματος σε μοίρες, σε ορισμένο ύψος εξαρτώμενο από το ύψος του κάθε αθλητή ή αθλήτριας.
Στην αθλητική - παιδαγωγική ενότητα
α) τα μέγιστα προσόντα ταχύτητας (flying start 10 m. - 30m.), 
β) την αλτικότητα στο οριζόντιο αλλά και στο κάθετο επίπεδο (μετρημένο σε εκατοστά), και 
γ) την τεχνική του άλματος αλλά και των επιμέρους τμημάτων του (φορά, άλμα, πτήση, προσγείωση).
Τέλος, στη ψυχο-φυσιολογική ενότητα οι παράγοντες είναι πολύ περισσότεροι και θα πρέπει να γίνει και η σωστή ερμηνεία αυτών:
Ταχύτητα αντίδρασης, υψηλή συχνότητα των κινήσεων, υψηλό ποσοστό "λευκών" μυϊκών ινών, υψηλή ποσότητα τρι-φωσφορικής αδενοσίνης ATP και φωσφοκρεατίνης (C.P.), υψηλό ποσοστό συντονιστικής ικανότητας της μυϊκής έκρηξης, καθώς και τον αθλητικό σωματότυπο (ανάστημα / βάρος).

 


Σχετικά Άρθρα