Συζητάνε με την ''ανοχή'' Καραμπέτσου χωρίς να έχουν διαβάσει τον ''Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων''!

21/03/2021 01:04978Απόψεις
Ετικέτες: Γιώργος Καραμπέτσος
be a maverick

Η αλλοπρόσαλλή συμπεριφορά του Γιώργου Καραμπέτσου αλλά και η ημιμάθεια των παραγόντων, ως προς τους κανόνες που διέπουν το πρωτάθλημα που συμμετέχουν, είναι οι λόγοι του μεγάλου μπάχαλου που επικρατεί!

Σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό Οργάνωσης και διεξαγωγής πρωταθλημάτων και συγκεκριμένα με το άρθρο 11 παράγραφο 8 είχε το δικαίωμα να διακόψει οριστικά το πρωτάθλημα! Αλλά ας δούμε τι λέει ακριβώς:
Άρθρο 11 παράγραφος 8
''Η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή/και να ματαιώσει την διεξαγωγή πρωταθλήματος για λόγους ανωτέρας βίας, εφόσον το διοικητικό συμβούλιο κρίνει ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος.''

Ενώ πέρασαν 48 ώρες ήρθε η ΕΟΠΕ του Γιώργου Καραμπέτσου να ζητήσει μια τηλε σύσκεψη μεταξύ των ομάδων της Α1 γυναικών για να ξεκινήσει για 3η φορά το πρωτάθλημα ενώ είναι σε εκκρεμότητα 5 αγωνιστικές από την Α΄φάση και 10 από την Β΄φάση!

Βέβαια στις συζητήσεις που είχαν στις τηλεδιασκέψεις μίλαγαν να αλλαχθεί η διεξαγωγή της Β φάσης και αντί για 10 αγωνιστικές να συμπτυχθεί στις 4 αγωνιστικές! Μια συζήτηση που κράτησε πολύ σε χρόνο και αναρωτιόμαστε, έχει διαβάσει κανένας τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων?

Στο Άρθρο 8 με τίτλο ''Γενικά Πέρι Προκηρύξεων'' αναφέρει:
3)Απαγορεύεται τροποποίηση διάταξης Γενικής ή Ειδικής Προκήρυξης μετά την έναρξη και μέχρι το τέλος της αντίστοιχης διοργάνωσης. Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή συμπλήρωση μπορεί να γίνει το αργότερο 48 ώρες πριν την έναρξη της διοργάνωσης.

Απλά και ρητά αναφέρει ότι δεν μπορεί να αλλάξει το οτιδήποτε μετά την έναρξη του πρωταθλήματος!  Ούτε η ημερομηνία λήξης του πρωταθλήματος, ούτε οι αγωνιστικές, ούτε να αλλάξει το σύστημα να διεξαγωγής!

Τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και διεξαγωγής των πρωταθλημάτων δεν έχει δικαίωμα να τον αλλάξει το διοικητικό συμβούλιο της ΕΟΠΕ παρά μόνο η γενική συνέλευση της ΕΟΠΕ και μάλιστα με αυξημένη πλειοψηφία!

Αν η διοίκηση Καραμπέτσου δεν τηρήσει ως είναι υποχρεωμένη από τον νόμο τον ''Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και διεξαγωγής των πρωταθλημάτων'' θα έχει υποπέσει σε παράβαση καθήκοντος με μεγάλες ποινές να ''κρέμονται'' πάνω απ όλο το διοικητικό συμβούλιο αλλά εύκολα μπορούν να κριθούν και έκπτωτοι από τα καθήκοντα τους!

Δικαίωμα έχει κάθε σωματείο με έννομο συμφέρον να ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα ώστε να σταματήσει το πρωτάθλημα αν αλλαχτούν οι όροι διεξαγωγής του πρωταθλήματος αλλά και να απαιτήσει οικονομικές αποζημιώσεις από αυτούς που έλαβαν τις αποφάσεις αυτές! 

Αναρωτιόμαστε νομικό σύμβουλο δεν έχει η ΕΟΠΕ?

διαβάστε ακόμα ''Μπάχαλο τα έχει κάνει ο Καραμπέτσος! Ξανά ξεκινάει η Α1 για να διακοπεί! Νέα ενημέρωση''

διαβάστε ακόμα ''Χρήμα ''δίνει'' ο Αυγενάκης σε όλες τις ομάδες - τα περισσότερα στις ομάδες της volleyleague αντρών και γυναικών! ΑΝΑΝΕΩΣΗ''

 

Άρθρο 8ο 
Γενικά περί Προκηρύξεων 

1) Κάθε Ειδική Προκήρυξη πρέπει να είναι εναρμονισμένη στο πνεύμα και στο γράμμα της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ στις διατάξεις του παρόντος και των λοιπών κανονισμών, του καταστατικού της ΕΟΠΕ και της ΕΣΑΠ (όπου αυτή είναι αρμόδια) και της αθλητικής νομοθεσίας. 

2) Εάν συντρέχει ειδικός λόγος που αποκλείει εφαρμογή διάταξης του παρόντος Κανονισμού, αυτός, πρέπει αφενός να αναφέρεται ρητά στην Προκήρυξη, αφετέρου δε να υπάρχει γι’ αυτό ειδική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΠΕ. 

3) Απαγορεύεται τροποποίηση διάταξης Γενικής ή Ειδικής Προκήρυξης μετά την έναρξη και μέχρι το τέλος της αντίστοιχης διοργάνωσης. Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή συμπλήρωση μπορεί να γίνει το αργότερο 48 ώρες πριν την έναρξη της διοργάνωσης. Σε περίπτωση που η Ειδική Προκήρυξη αφορά Τοπικά πρωταθλήματα που διεξάγονται με τη φροντίδα Τοπικών Επιτροπών ή Ενώσεων η αντίστοιχη τροποποίηση ή συμπλήρωση πρέπει απαραίτητα, προηγουμένως, να εγκριθεί από το Δ.Σ. /Ε.Ο.ΠΕ. 

4) Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις προκηρύξεις ή τον παρόντα κανονισμό αρμόδιο να αποφασίσει είναι το Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. μετά από εισήγηση της αντίστοιχης Ένωσης ή Τοπικής Επιτροπής ή της ΕΣΑΠ κατά περίπτωση

 


Σχετικά Άρθρα