Στα γραφεία της Ε.Ο.ΠΕ. η γενική συνέλευση!

04/05/2018 05:22241Απόψεις
Ετικέτες: Γενική Συνέλευση
tatoo

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και επόμενα περί «ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ» του Καταστατικού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαιρίσεως «Ε.Ο.ΠΕ», καλούνται τα Μέλη – Σωματεία της δυνάμεώς της και οι αντιπρόσωποι αυτών, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 5 Mαΐου 2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00 στα γραφεία της Ε.Ο.ΠΕ. στο ΟΑΚΑ (Ανοικτό Κολυμβητήριο, Λεωφ. Σπύρου Λούη, Είσοδος Δ’ Χαλάνδρι)  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1.Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης 
2.Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης & Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων 


Σχετικά Άρθρα