ΣΦΕΕΟΠ: “Ανάπτυξη – Οργάνωση: Συμβολή στο μέλλον της Ελληνικής Πετοσφαίρισης”.

2ο Συνέδριο για την Ελληνική Πετοσφαίριση

Τίτλος Συνεδρίου: “Ανάπτυξη – Οργάνωση: Συμβολή στο μέλλον της Ελληνικής Πετοσφαίρισης”.

Σύλλογος Φίλων Ελληνικών Εθνικών Ομάδων Πετοσφαίρισης

 

Χρόνος διεξαγωγής: 1-3 Ιουνίου 2018

Τόπος διεξαγωγής: Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εθνικής Αντιστάσεως 41, 17237 Δάφνη Αθήνα

 

Ο Σύλλογος Φίλων Ελληνικών Εθνικών Ομάδων Πετοσφαίρισης, διοργανώνει το 2ο Συνέδριο για την Ελληνική Πετοσφαίριση με θέμα: “Ανάπτυξη – Οργάνωση: Συμβολή στο μέλλον της Ελληνικής Πετοσφαίρισης”. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 1-2 και 3 Ιουνίου 2018, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Εθνικής Αντιστάσεως 41, Δάφνη, Αθήνα). Την προσπάθεια αυτή του Συλλόγου υποστηρίζουν τα μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο της Πετοσφαίρισης στην Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Ε.Κ.Π.Α.

 

Στο Συνέδριο θα κληθούν να συμμετάσχουν ειδικοί επιστήμονες, εκπρόσωποι φορέων, αθλητές, προπονητές, παράγοντες, διαιτητές, δημοσιογράφοι, φίλαθλοι και γενικότερα όλοι όσοι εμπλέκονται στα δρώμενα της Ελληνικής Πετοσφαίρισης.

 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι, μέσα από τις εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων και των λοιπών συμμετεχόντων, να υπάρξει κοινός προβληματισμός και συζήτηση για το μέλλον γενικά του αθλήματος, τόσο στη σάλα, όσο και στην άμμο, αλλά και ειδικότερα, να τεθούν θέματα που αφορούν στις προοπτικές και στην οργάνωση των εθνικών ομάδων της χώρας.

 

Το Συνέδριο θα εστιάσει στη δυνατότητα εφαρμογής των προτάσεων και λύσεων που θα παρουσιασθούν, για την ευόδωση των στόχων και των προοπτικών της Ελληνικής Πετοσφαίρισης σε μια περίοδο κρίσης & μειωμένων οικονομικών δυνατοτήτων.

 

Συνοπτικά, οι ενδεικτικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου, αφορούν τόσο στην Πετοσφαίριση της σάλας όσο και αυτής της άμμου και προσδιορίζονται ως ακολούθως:

1. Η Πετοσφαίριση στην αναπτυξιακή ηλικία

Σχετικές επιστημονικές έρευνες που αφορούν γενικότερα στην αναπτυξιακή ηλικία. Παρουσίαση μοντέλων ανάπτυξης άλλων χωρών με αποτελέσματα και συμβολή στα τμήματα υποδομών, αλλά και στη διευκόλυνση της ανάπτυξης. 

Κριτήρια ανίχνευσης και επιλογής ταλέντων. Διάδοση και επέκταση του αθλήματος (σάλας και άμμου) στον σχολικό αθλητισμό, Αθλητικά Σχολεία. Ανάγκη δημιουργίας Ελληνικής Σχολής Πετοσφαίρισης.

2. Η Πετοσφαίριση στην Προσχολική ηλικία

Γενικότερη ανάπτυξη ικανοτήτων και ιδιοτήτων (συναρμοστικές, γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές, κινητικές) στην προσχολική ηλικία. Συμβολή στη μύηση και στη διδασκαλία της εισαγωγής στο χώρο της Πετοσφαίρισης.

3. Η Πετοσφαίριση στην Σχολική ηλικία

Διδακτικές και παιδαγωγικές μέθοδοι εξάσκησης, δυσκολίες κατά την εκμάθηση. Στόχοι και διαδικασίες για την φυσική κατάσταση. Διδασκαλία ατομικών και ομαδικών επιδεξιοτήτων – ομαδική τακτική.

4. Προγραμματισμός & στόχοι της Πετοσφαίρισης στις αναπτυξιακές ηλικίες

Προσδιορισμός ηλικιακών ομάδων. Βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι σχεδιασμοί, οργάνωση και μεθοδολογία ανά ηλικιακή ομάδα.

5. Συμβολή των τμημάτων υποδομής στο μέλλον της Ελληνικής Πετοσφαίρισης

Η κατάλληλη εκπαίδευση και σχεδιασμός στις αναπτυξιακές ηλικίες ως μέσο συμβολής στο μέλλον του αθλήματος. Ενδεδειγμένη επιλογή και στελέχωση των Εθνικών ομάδων.

6. Ο ρόλος του προπονητή στην αναπτυξιακή ηλικία

Ο δάσκαλος, ο παιδαγωγός, ο καθοδηγητής και ο εμπνευστής. Γνωστικό & επαγγελματικό επίπεδο. Εξειδίκευση και επιμόρφωση. Ανασχεδιασμός μορφωτικών και επαγγελματικών αναγκών.

7. Συμβολή της έρευνας και της τεχνολογίας στις αναπτυξιακές ηλικίες

Η συμβολή της έρευνας, της τεχνολογίας και των στατιστικών μεθόδων, στην πρόοδο των ασκουμένων ανά ηλικιακή ομάδα. Αντίστοιχα ευρήματα.

8. Αθλητική Ψυχολογία στις ηλικίες ανάπτυξης

Συνήθη προβλήματα των ασκουμένων και η επίλυση τους. Σχέσεις προπονητών – ασκουμένων, προπονητών – γονέων, παραγόντων – προπονητών, παραγόντων – γονέων.

9. Το Αθλητικό Δίκαιο στις ηλικίες ανάπτυξης

Υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και η συμβολή του στην πρόοδο των αναπτυξιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης. Σχολικός και Σωματειακός αθλητισμός, Αθλητικά Σχολεία, κίνητρα. Ανάγκη διορθωτικών κινήσεων για τη βελτίωση της κείμενης νομοθεσίας.

10. Πρόληψη, τραυματισμοί και αποκατάσταση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Συνήθεις τραυματισμοί, συχνότητα, υπέρχρηση και κίνδυνοι στις ηλικίες ανάπτυξης. Μέτρα πρόληψης, αντιμετώπισης, θεραπείας και αποκατάστασης τραυματισμών.

11. Διατροφή στις ηλικίες ανάπτυξης

Διατροφικές συνήθειες, παχυσαρκία, κίνδυνοι. Ενδεδειγμένη διατροφή και ωφέλειες στην υγεία και απόδοση των ασκουμένων.

12. Διαχείριση και οργάνωση Σωματείων στα τμήματα υποδομών

Διαχείριση και οργάνωση τμημάτων υποδομών των Σωματείων και του εν γένει σχεδιασμού σε επίπεδο Εθνικών ομάδων. Κίνητρα και αντικίνητρα Σωματείων, ασκουμένων και γονέων. Επιλογή από τα Σωματεία και Εθνικές ομάδες του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και γνωστικού επιπέδου παραγόντων. Μάρκετινγκ και χορηγίες, εξεύρεση πόρων.

13. Ο ρόλος της Διαιτησίας στις αναπτυξιακές ηλικίες

Ο ρόλος της διαιτησίας και η επίδραση της στις αναπτυξιακές ηλικίες. Κατάλληλη επιμόρφωση και βελτίωση της απόδοσης των διαιτητών στις κρίσιμες αυτές ηλικίες. Συνδρομή στην απόδοση της διαιτησίας από τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας στη λήψη αποφάσεων.

14. Ο ρόλος των ΜΜΕ στις ηλικίες ανάπτυξης

Προβολή του αθλήματος. Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις προβολής ταλέντων και μελλοντικών παικτών ηγετών.

 

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει:

• Προσκεκλημένες ομιλίες

• Προφορικές ανακοινώσεις ερευνητικών εργασιών

• Προφορικές ομιλίες

• Σεμινάρια για Πρακτικές εφαρμογές

Υποβολή περιλήψεων για προφορικές ανακοινώσεις ερευνητικών εργασιών και προφορικές ομιλίες

Η προθεσμία υποβολής των περιλήψεων των προφορικών ανακοινώσεων ερευνητικών εργασιών και των προφορικών ομιλιών λήγει την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018.

Οι περιλήψεις των προφορικών ανακοινώσεων και ομιλιών θα συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου που θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο. Οι προσκεκλημένες ομιλίες θα δημοσιευτούν ολόκληρες.

Οδηγίες για Προετοιμασία & Υποβολή Περιλήψεων

Για να υποβάλετε την περίληψη σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να εφαρμόσετε τις ακόλουθες οδηγίες. 

Οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο παρακαλούνται να στείλουν στο e-mail του ΣΦΕΕΟΠ info@hellasvolley.gr μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο να επισυνάπτεται αρχείο Word με τα στοιχεία των ομιλητών, τον τίτλο και το κείμενο της περίληψης.

Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρειάζεται να αποσταλεί από τον συγγραφέα ή τον ομιλητή που θα έχει και την ευθύνη της επικοινωνίας σε όλη τη διαδικασία μέχρι και την παρουσίασή της.

Έκταση Περίληψης: μέχρι 300 λέξεις, 

Συγγραφείς-Ομιλητές: Τα ονόματα των συγγραφέων και των ομιλητών θα πρέπει να αναγράφονται ολογράφως με πεζούς χαρακτήρες (γραμματοσειρά Calibri, μέγεθος 11) με πρώτο το επώνυμο και μετά το όνομα. (π.χ. Βασιλοπούλου Μαρία). Το όνομα του ομιλητή που θα παρουσιάσει την εργασία παρακαλούμε να είναι υπογραμμισμένο (π.χ.: Γιαννόπουλος Δημήτριος, Βασιλοπούλου Μαρία).

Ιδρύματα-Φορείς: Χρειάζεται για κάθε συγγραφέα ή ομιλητή να αναφέρονται τα στοιχεία του ιδρύματος (πανεπιστήμιο, τμήμα, τομέας, κλπ.) ή του φορέα προέλευσης, ή τέλος η ιδιότητα του ομιλητή. Το ίδρυμα προέλευσης ή ο φορέας θα καταχωρείται μόνο μια φορά (χωρίς να επαναλαμβάνεται για κάθε συγγραφέα ή ομιλητή, εάν είναι περισσότεροι του ενός). Χρησιμοποιήστε αρίθμηση για την αντιστοιχία συγγραφέων – ιδρυμάτων ή ομιλητών – φορέων

(π.χ.: Γιαννόπουλος Δημήτριος1, Βασιλοπούλου Μαρία2, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Τίτλος: Ο τίτλος της περίληψης παρακαλούμε να εμφανίζεται με πεζούς χαρακτήρες (γραμματοσειρά Calibri, μέγεθος 11), διπλό διάστημα και να μην ξεπερνά τις 15 λέξεις. Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε συντομογραφίες.

Γραμματοσειρά κειμένου περίληψης: Calibri, μέγεθος 10, διπλό διάστημα.

Δομή Περίληψης: (Αφορά μόνο τους συγγραφείς των προφορικών ανακοινώσεων ερευνητικών εργασιών)

Εισαγωγή (σύντομη θεωρητική θεμελίωση του θέματος, σκοπός),

Μέθοδος (επιγραμματική αναφορά στις μεθόδους, τεχνικές, μετρήσεις, αναλύσεις), 

Αποτελέσματα (κύρια ευρήματα, διαπιστώσεις, πίνακας),

Συμπεράσματα (γενικές διαπιστώσεις, συμπεράσματα),

Βιβλιογραφία, (3-4 βιβλιογραφικές αναφορές).

Οι συγγραφείς προφορικών ομιλιών δεν χρειάζεται να ακολουθήσουν την προαναφερθείσα δομή περίληψης, αλλά να στείλουν απλά το κείμενο της περίληψης.

 

Η τελική κατάταξη της προφορικής παρουσίασης στη συναφή θεματική ενότητα θα γίνει από την Οργανωτική Επιτροπή. Σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την υποβολή της περίληψης θα λάβετε μήνυμα e-mail που θα επιβεβαιώνει την ορθή αποστολή και παραλαβή της περίληψής σας. 

Λίγες μέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των περιλήψεων θα σταλεί ενημερωτικό e-mail, στο οποίο θα αναφέρεται η ημέρα, ώρα και θεματική ενότητα παρουσίασης.

Χρόνος παρουσίασης ανακοίνωσης ή ομιλίας: Ο χρόνος παρουσίασης κάθε προφορικής ανακοίνωσης ερευνητικής εργασίας ή προφορικής ομιλίας ορίζεται στα 10 λεπτά.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στη διάρκεια του Συνεδρίου και σε ώρες διακοπής των εργασιών του, θα πραγματοποιηθούν δύο σεμινάρια πρακτικής εφαρμογής προπονητικής θεματολογίας από ειδικούς επιστήμονες, με την παρουσίαση υποδειγματικών διδασκαλιών για αναπτυξιακές ηλικίες, στο χώρο του κλειστού Γυμναστηρίου της Σ.Ε.Φ.Α.Α. (εντός του χώρου διεξαγωγής του συνεδρίου).

Σεμινάριο 1: Μέθοδοι εξέλιξης των συναρμοστικών ικανοτήτων στις αναπτυξιακές ηλικίες

Σεμινάριο 2: Μέθοδοι εκμάθησης της υποδοχής του σερβίς στην Πετοσφαίριση των ηλικιών ανάπτυξης

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο Συνέδριο εκτός των προσκεκλημένων από την Οργανωτική Επιτροπή ομιλητών, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ειδικοί επιστήμονες και φοιτητές ειδικότητας Πετοσφαίρισης, εκπρόσωποι φορέων και μεμονωμένοι ομιλητές εμπλεκόμενοι με το άθλημα, των οποίων οι εργασίες και οι ομιλίες θα υποβληθούν εγκαίρως και θα καλύπτουν τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου. Η οργανωτική επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε να παρουσιαστούν οι πλέον αντιπροσωπευτικές εργασίες σε σχέση με το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων, σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων περιλήψεων ανακοινώσεων και ομιλιών από αυτές που είναι δυνατόν να ενταχθούν στο χρονικό πλαίσιο διεξαγωγής του συνεδρίου.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Περίοδος Εγγραφής:

Οι ομιλητές θα πρέπει να εγγραφούν το συντομότερο δυνατό μετά τη λήψη της απόφασης αποδοχής της ανακοίνωσης ή ομιλίας τους και πάντως μέχρι την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, προκειμένου να συμπεριληφθεί η ανακοίνωση ή ομιλία τους στο τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου. Οι σύνεδροι οι οποίοι δεν είναι εισηγητές, καθώς και οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται και κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Η έγκαιρη εγγραφή όλων θα συμβάλει στην εύρυθμη διεξαγωγή του Συνεδρίου, ενώ για έγκαιρη εγγραφή μέχρι την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, το ποσό εγγραφής θα είναι χαμηλότερο.

Κόστος Εγγραφής:

Μέχρι την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018

Σύνεδροι: 10 ευρώ

Φοιτητές: 5 ευρώ

Από την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και εξής:

Σύνεδροι: 15 ευρώ

Φοιτητές: 8 ευρώ

Κόστος Εγγραφής στα Σεμινάρια:

(Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου χώρου).

Μέχρι την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018

10 ευρώ για κάθε σεμινάριο 

Από την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και εξής:

15 ευρώ για κάθε σεμινάριο

Τα έξοδα συμμετοχής περιλαμβάνουν:

– Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου

– Υλικό του Συνεδρίου: Φάκελος που θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα, γραφική ύλη, βεβαίωση συμμετοχής

– Νερό, αναψυκτικά στα διαλείμματα

 

Απόδειξη Εγγραφής:

Θα παρέχεται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου κατά την παραλαβή του υλικού

Κατάθεση Ποσού:

Για την εγγραφή σας στο Συνέδριο ή και σε Σεμινάριο παρακαλούμε να καταθέσετε το αντίστοιχο χρηματικό ποσό στο λογαριασμό του Συλλόγου Φίλων Ελληνικών Εθνικών Ομάδων Πετοσφαίρισης  με αριθμό ΙΒΑΝ: GR18 0140 1880 1880 0200 2001 768 στην τράπεζα ALPHA BANK.

Κατά την κατάθεση παρακαλούμε να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του καταθέτη και η ένδειξη «Για 2ο Συνέδριο» ή και «Για Σεμινάριο 1» ή «Για Σεμινάριο 2», αντίστοιχα.

Μετά την κατάθεση του ποσού παρακαλούμε τους συμμετέχοντες να στείλουν e-mail δήλωσης συμμετοχής στο: info@hellasvolley.gr 

Στο e-mail δήλωσης συμμετοχής χρειάζεται να αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

– Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος

– Διεύθυνση συμμετέχοντος

– Επάγγελμα/Ιδιότητα

– Τηλέφωνο επικοινωνίας (κατά προτίμηση κινητό)

Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την έκδοση της απόδειξης εγγραφής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν στέλνοντας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@hellasvolley.gr 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

spot_img

Περισσοτερα

H PVF, η Χίπε και η νέα πραγματικότητα

Μία νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται με τη νεοσύστατη λίγκα της Αμερικής. Γράφει ο Ιάσονας Μίσχος Το όνειρο πολλών παικτριών από...

Οι «πτήσεις« του Ελληνικού βόλεϊ στο εξωτερικό επιβεβαίωση για...

Όλο και περισσότερες αθλήτριες κάνουν το βήμα για το εξωτερικό, κάτι που δείχνει την βελτίωση που υπάρχει...

Ένα IRON DOME για τον Στέφανο Λεμονίδη

Τελικά τα play offs εμπνέουν. Πριν 2 χρόνια, λίγο μετά τους τελικούς ΟΣΦΠ και ΠΑΟ στο βόλλεϋ...