Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση από την ΕΟΠΕ

06/03/2017 17:12461Διάφορα ΕΟΠΕ, ΕΣΑΠ
Ετικέτες: ΕΟΠΕΓενική Συνέλευση
be a maverick

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και επόμενα περί «ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ» του Καταστατικού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαιρίσεως «Ε.Ο.ΠΕ», καλούνται τα Μέλη - Σωματεία της δυνάμεώς της και οι αντιπρόσωποι αυτών, σε Γενική Συνέλευση, στις 24 Mαρτίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 στο Αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής που βρίσκεται στην Αθήνα (Δ/νση: Δημ. Βικέλα 52, Χαλάνδρι) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας την παραπάνω ημέρα και ώρα, η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, θα επαναληφθεί στις 25 Μαρτίου 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00 στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε η Γενική Συνέλευση θα θεωρηθεί ότι έχει απαρτία, όσα μέλη και αν παρευρεθούν.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
2. Παρουσίαση και Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού από 01.12.2016 έως 31.12.2016
3. Παρουσίαση & Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού από 01.12.2016 έως 31.12.2016
4. Ανακοίνωση Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής
5. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. για τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό έτους 2016
6. Iσολογισμός - αποτελέσματα Χρήσης 2016
7. Προϋπολογισμός Χρήσης 2017
8. Τροποποίηση Κανονισμών ΕΟΠΕ (Γενικός Κανονισμός Οργάνωσης & Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, Πειθαρχικό Δίκαιο, Κανονισμός Διαιτησίας, Κανονισμός Εγγραφών - Μετεγγραφών Ερασιτεχνών Αθλητών –Αθλητριών, Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικών Ομάδων, Κανονισμός Λειτουργίας Περιφερειακής Ανάπτυξης, Γενικός Κανονισμός Οργάνωσης & Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων αγωνιστικών εκδηλώσεων Beach Volley, Κανονισμός Εγγραφών- Μετεγγραφών Beach Volleyball)
9. Διάφορα θέματα

 


Σχετικά Άρθρα