Οι εισακτέοι στη σχολή προπονητών πετοσφαίρισης!

Η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Πετοσφαίρισης Γ΄ Κατηγορίας στην Καρδίτσα, στη Συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε την  Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018, λαμβάνοντας υπόψη:

 

α) την υπ. αρ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΥΑ / ΔΕΑΕΑ / ΤΕΑΣΠ / 139149 / 7809 / 1244 / 836 / 20-4-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού κ. Ιούλιου Συναδινού (ΦΕΚ 1464/Β΄/28-4-2017), άρθρο 6 «Προϋποθέσεις Συμμετοχής».

β) το Ν.2725//1999, αρ. 3 «Κωλύματα εγγραφής-Περιορισμοί»

γ) τον έλεγχο των αιτήσεων των Υποψηφίων και των επισυναπτόμενων υποβληθέντων δικαιολογητικών 

δ) τον έλεγχο ενστάσεων-αιτήσεων και τα επισυναπτόμενα υποβληθέντα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων με αριθμ. πρωτ.: 

1) ΥΠΠΟΑ/548853/21-12-2017, 2) ΥΠΠΟΑ/496826/24-11-2017, 

3) ΥΠΠΟΑ/492171/22-11-2017, 4) ΥΠΠΟΑ/492117/22-11-2017, 

5) ΥΠΠΟΑ/492232/22-11-2017, 6) ΥΠΠΟΑ/451046/31-10-2017, 

7) ΥΠΠΟΑ/450251/31-10-2017, 8) ΥΠΠΟΑ/450722/31-10-2017,

9) ΥΠΠΟΑ/456766/2-11-2017, 10) ΥΠΠΟΑ/480515/15-11-2017,

11) ΥΠΠΟΑ/486743/20-11-2017, 12) ΥΠΠΟΑ/459707/3-11-2017,

13) ΥΠΠΟΑ/438719/24-10-2017, 14) ΥΠΠΟΑ/470019/9-11-2017,

15) ΥΠΠΟΑ/472711/10-11-2017, 16) ΥΠΠΟΑ/475483/13-11-2017,

17) ΥΠΠΟΑ/ 464987/7-11-2017, 18) ΥΠΠΟΑ/488586/20-11-2017,

19) ΥΠΠΟΑ/486919/20-11-2017, 20) ΥΠΠΟΑ/488829/20-11-2017,

21/ ΥΠΠΟΑ/488156/20-11-2017, 22) ΥΠΠΟΑ/488233/20-11-2017,

23) ΥΠΠΟΑ/486267/20-11-2017, 24) ΥΠΠΟΑ/482545/16-11-2017,

25) ΥΠΠΟΑ/478129/14-11-2017 όπως διαβιβάστηκαν από το Τμήμα Επαγγελμάτων Αθλητισμού Σχολών Προπονητών με τα υπ’ αριθμ. 548853/22-12-2017, 496826/27-11-2017, 495843/23-11-2017, 463341/7-11-2017, 490158/21-11-2017, 486162/20-11-2017, 463399, 444266/27-10-2017, 470019/13-11-2017, 481849/16-11-2017, 464987/8-11-2017, 486177/20-11-2017, 478129/16-11-2017

ε) την αρμοδίως διαβίβαση των αιτήσεων του ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗ ΕΛΕΝΑΣ που υποβλήθηκαν εκ παραδρομής στην Επιτροπή Διοίκησης Προπονητών Πετοσφαίρισης Γ΄ Κατηγορίας-Καρδίτσα, προς την Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Πετοσφαίρισης Γ΄ Κατηγορίας-Αθήνα

στ) την διαβίβαση της αιτήσεως της ΤΡΙΠΥΛΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ που υποβλήθηκε εκ παραδρομής στην Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Πετοσφαίρισης Γ΄ Κατηγορίας-Αθήνα, όπως διαβιβάστηκε αρμοδίως στην Επιτροπή Διοίκησης Προπονητών Πετοσφαίρισης Γ΄ Κατηγορίας-Καρδίτσα.

ζ) το από 19/12/2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Αθλητικών Φορέων, προς την Επιτροπή Διοίκησης Προπονητών Πετοσφαίρισης Γ΄ Κατηγορίας-Καρδίτσα, περί αναγνώρισης Αθλητικών Σωματείων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ανάρτηση α) Τελικού Πίνακα υποψηφίων με δικαίωμα συμμετοχής στη Σχολή Προπονητών Πετοσφαίρισης Γ΄ Κατηγορίας στην Καρδίτσα και β) Οριστικό Πίνακα απορριπτέων υποψηφίων λόγω προσκόμισης ελλιπούς φακέλου δικαιολογητικών, μη αναγνωρισμένων σωματείων και λόγω ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 6 της παρ. 5 της υπ’ αριθμ. 139149/20-4-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού (ΦΕΚ 1464/Β/28-4-2017).

Α) Τελικός Πίνακας Υποψηφίων (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ) που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στη Σχολή Προπονητών Πετοσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας Καρδίτσας, καθώς προσκόμισαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και υπάγονται σε Αναγνωρισμένα Αθλητικά Σωματεία:
 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1

ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΗΛΙΑΣ

2

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3

ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4

ΑΛΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

5

ΒΛΑΣΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

6

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

7

ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

8

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

9

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10

ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11

ΓΚΙΤΖΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

12

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13

ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

14

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

15

ΖΩΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

16

ΘΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΗΛΙΑΣ

17

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

18

ΚΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

19

ΚΑΜΑΤΣΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

20

ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

21

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

22

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ

23

ΚΑΡΔΑΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

24

ΚΑΨΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

25

ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΑΝΝΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

26

ΚΟΤΕΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΒΡΑΑΜ

27

ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

28

ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

29

ΚΟΥΣΗ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

30

ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

31

ΛΑΖΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

32

ΜΑΝΕΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

33

ΜΑΝΩΛΑ ΑΓΑΘΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

34

ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΣΜΑΡΩ

ΙΟΡΔΑΝΗΣ

35

ΜΟΥΡΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

36

ΜΠΗΛΙΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

37

ΝΑΛΕΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

38

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

39

ΝΤΙΚΟΥΔΗ ΚΥΡΑΝΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

40

ΟΣΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

41

ΠΑΓΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

42

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

43

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΟΣΧΟΣ

44

ΠΑΤΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

45

ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

46

ΤΡΙΠΥΛΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

47

ΤΣΙΑΜΙΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

48

ΤΣΙΟΥΠΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

49

ΧΑΒΡΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΥΣ

50

ΧΑΤΖΙΚΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

51

ΧΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β) Τελικός Πίνακας Υποψηφίων (ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ) που ΔΕΝ πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στη Σχολή Προπονητών Πετοσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας Καρδίτσας, βάσει του ελέγχου των αιτήσεων και των επισυναπτόμενων υποβληθέντων δικαιολογητικών (λόγω προσκόμισης ελλιπούς φακέλου δικαιολογητικών, μη αναγνωρισμένων σωματείων και λόγω ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 6 της παρ. 5 της υπ’ αριθμ. 139149/20-4-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, ΦΕΚ 1464/Β/28-4-2017):

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΠΣ ΑΙΑΣ

ΙΙ11

2015-2016

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΠΣ ΑΙΑΣ

ΙΙ11

2007-2008

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΠΣ ΑΙΑΣ

ΙΙ11

2008-2009

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΠΣ ΑΙΑΣ

ΙΙ11

2010-2011

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΠΣ ΑΙΑΣ

ΙΙ11

2011-2012

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

2

ΚΑΛΑΘΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΙΘ94

2005-2006

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΙΘ94

2006-2007

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΙΘ94

2013-2014

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΦΙΛ/ΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΙΙ04

2014-2015

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΦΙΛ/ΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΙΙ04

2015-2016

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

3

ΚΩΦΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΙΘ52

2007-2008

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΙΘ52

2008-2009

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΙΘ52

2009-2010

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΙΘ52

2010-2011

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΜΖ75

2014-2015

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΜΖ75

2015-2016

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

4

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΕΣΟΠ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

ΦΧ99

2008-2009

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΕΣΟΠ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

ΦΧ99

2009-2010

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΕΣΟΠ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

ΦΧ99

2010-2011

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΕΣΟΠ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

ΦΧ99

2011-2012

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΕΣΟΠ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

ΦΧ99

2012-2013

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

5

ΛΑΪΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΟΤΗΤΑΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ

 

 

 

 

6

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΠΣ ΑΙΑΣ

ΙΙ11

2007-2008

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΠΣ ΑΙΑΣ

ΙΙ11

2008-2009

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΠΣ ΑΙΑΣ

ΙΙ11

2009-2010

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΠΣ ΑΙΑΣ

ΙΙ11

2010-2011

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΠΣ ΑΙΑΣ

ΙΙ11

2011-2012

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

7

ΜΟΥΡΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ

ΙΕ30

2008-2009

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ

ΙΕ30

2009-2010

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ

ΙΕ30

2010-2011

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ

ΙΕ30

2011-2012

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ

ΙΕ30

2012-2013

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

8

ΜΗΛΟΒΙΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

ΟΤ08

2009-2010

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

ΟΤ08

2010-2011

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

ΟΤ08

2011-2012

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

ΟΤ08

2012-2013

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

ΟΤ08

2013-2014

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

9

ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΦΙΛ/ΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ

ΝΤ98

2005-2006

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΣΠΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΝΔ79

2013-2014

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΓΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΙΞ44

2014-2015

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΓΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΙΞ44

2015-2016

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΓΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΙΞ44

2016-2017

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

10

ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ  4 ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΜΓΣΑΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΙΕ64

2007-2008

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

11

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΙΚ04

2007-2008

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΙΕ59

2008-2009

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΙΚ04

2014-2015

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΙΚ04

2015-2016

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΙΚ04

2016-2017

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

12

ΤΣΑΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΟ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΙΚ43

2008-2009

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΙΚ43

2009-2010

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΙΚ43

2010-2011

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΙΜΑΔΑΣ

ΛΕ09

2011-2012

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΙΚ43

2012-2013

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

13

ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΙΘ94

2004-2005

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΙΘ94

2013-2014

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΕ10

2014-2015

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΕ10

2015-2016

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΕ10

2016-2017

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

14

ΠΛΙΚΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΠΑΟ ΟΡΦΕΥΣ

 

1997-1998

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΑΟ ΟΡΦΕΥΣ

 

1998-1999

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ

ΜΝ08

2002-2003

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ

ΙΞ75

2009-2010

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ

ΙΞ75

2010-2011

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

15

ΣΑΠΑΡΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ

ΙΚ04

2006-2007

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ

ΙΚ04

2007-2008

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ

ΙΚ04

2014-2015

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ

ΙΚ04

2015-2016

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ

ΙΚ04

2016-2017

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

16

ΤΟΡΛΑΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΠΣ ΑΙΑΣ

ΙΙ11

2007-2008

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΠΣ ΑΙΑΣ

ΙΙ11

2008-2009

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΠΣ ΑΙΑΣ

ΙΙ11

2009-2010

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΠΣ ΑΙΑΣ

ΙΙ11

2010-2011

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΠΣ ΑΙΑΣ

ΙΙ11

2011-2012

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

17

ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΣ ΦΘΙΩΤΙΣ (ΤΟ 1996 ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΣΕ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ)

 

1993-1994

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΣ ΦΘΙΩΤΙΣ (ΤΟ 1996 ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΣΕ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ)

 

1994-1995

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΙΖ36

1997-1998

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΙΖ36

1998-1999

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΙΖ36

1999-2000

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

18

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΙΙ11

2007-2008

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΙΙ11

2008-2009

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΓΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

 

2013-2014

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΙΛ60

2014-2015

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

ΙΠ87

2015-2016

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΙΙ11

1994-1995

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΙΙ11

2009-2010

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΙΙ11

2010-2011

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

19

ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ

ΙΕ30

2006-2007

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΟΠΑΘ ΠΕΡΣΕΑΣ

 

2013-2014

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΟΠΑΘ ΠΕΡΣΕΑΣ

 

2014-2015

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΟΠΑΘ ΠΕΡΣΕΑΣ

 

2015-2016

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ

 

2016-2017

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

20

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 139149/20-4-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΦΕΚ 1464/Β/28-4-2017)

ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ

ΚΥ17

1986-1987

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ

ΚΥ17

1987-1988

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ

ΚΥ17

1988-1989

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ

ΚΥ17

1989-1990

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ

ΚΥ17

1990-1991

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

21

ΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ

 

 

 

 

22

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ

 

 

 

 

23

ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ

 

 

 

 

24

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ

 

 

 

 

 

spot_img

Περισσοτερα

Ο Γιώργος Καραμπέτσος και η ΕΟΠΕ στο σεμινάριο του...

Παρευρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Καραμπέτσος και ΕΟΠΕ έδωσαν το «παρών» στο σεμινάριο που διοργάνωσε ο ΣΕΠΠΕ στη...

Η νέα διοίκηση του ΣΦΕΕΟΠ!

Την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση σε σώμα της Συντονιστικής Επιτροπής του Συλλόγου Φίλων Ελληνικών...

Διημερίδα διοργανώνει ο ΣΕΠΠΕ 5-7/1

Διημερίδα διοργανώνει ο Σ.Ε.Π.ΠΕ στην Αθήνα 6-7 Ιανουαρίου 2018 η οποία θα συνδυαστεί με τον προκριματικό όμιλο...