Λεωνίδας Καραϊσκος: Αθλητικός μικροοργανισμός, λειτούργημα υψηλού οφέλους

17/04/2017 20:31504Διάφορα Απόψεις
Ετικέτες: Λεωνίδας ΚαραϊσκοςPISAΆρθρο
CheckPoint

Του Λεωνίδα Καραΐσκου

Ο οργανωμένος αθλητισμός είναι όχι μόνο απαραίτητος για την υγεία των νέων ανθρώπων-βάσει πολλών σχετικών επιστημονικών ανακοινώσεων-  αλλά και σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην εξέλιξη των στελεχών.


Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσιεύσεις, που αφορούν στο διεθνές πρόγραμμα PISA*,  έχει αναγγελθεί ότι στην επόμενη αξιολόγηση, η οποία θα διεξαχθεί το 2018, θα συμπεριληφθούν στον διαγωνισμό και οι λεγόμενες «παγκόσμιες ικανότητες» («global competencies») ή αλλιώς ικανότητες του 21ου αιώνα.

Σε αυτό το σημείωμα δεν θα ασχοληθούμε με τη κριτική που δέχεται το πρόγραμμα από ανώτατα στελέχη και συνδικαλιστικούς φορείς στην Ελλάδα.  Θα εστιάσουμε στις νέες δεξιότητες και πώς μπορεί να αποκτηθούν αυτές προς όφελος της αγοράς εργασίας και στην ποιοτική αναβάθμιση του εργαζόμενου, όπως προστάζει η νέα εργασιακή εποχή.

Οι δεξιότητες αυτές είναι 16 και χωρίζονται σε τρία πεδία:

Πεδίο 1-Θεμελιώδεις γνώσεις: Αλφαβητισμός, Γνώση αριθμητικής, Επιστημονική παιδεία, Παιδεία ΤΠΕ, Γνώση οικονομικών, Πολιτιστική και Πολιτική παιδεία

Πεδίο 2- Ικανότητες: Κριτική σκέψη, Δημιουργικότητα, Επικοινωνία, Συνεργασία.

Πεδίο 3-Ιδιότητες χαρακτήρα: Περιέργεια, Πρωτοβουλία, Επιμονή /Θάρρος, Προσαρμοστικότητα, Ηγετική ικανότητα Κοινωνική και Πολιτισμική συνείδηση
Με βάση τα παραπάνω, απαντάται εύκολα το γιατί τα οφέλη της οργανωμένης άσκησης είναι πολυπαραγοντικά.  Ποιος άλλος τομέας κοινωνικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας θα μπορούσε να προσφέρει τόσα στοιχεία ενίσχυσης χαρακτήρα και δεξιοτήτων ζωής, όσα ο αθλητικός;

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι στην έννοια οργανωμένος αθλητισμός δεν κατατάσσεται  μόνο ο υψηλός αγωνιστικός αθλητισμός, ο Ολυμπιονίκης ή ο παγκόσμιος πρωταθλητής αλλά και η «ομάδα της γειτονιάς» που μέσα από προγραμματισμό, κόπο, υπερβάσεις ολοκληρώνει έναν επιτυχημένο κύκλο. Η διαδρομή αυτή, οι συγκινήσεις, οι αναμνήσεις, οι επιτυχίες, οι κρίσεις και η διαχείρισή τους, μπορούν να προσφέρουν ευρύ πεδίο ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής. Αξιολογώντας κατ’ αντιστοιχία τα πεδία 2 και 3, θα αναγνωρίσουμε το αθλητικό στοιχείο σε μεγάλο βαθμό.

Συμπερασματικά, για μας τους ανθρώπους του αθλητισμού, είναι θεμελιώδες να γνωρίζουμε ότι έχει αξία για τους νέους ανθρώπους να δομούμε και να λειτουργούμε καταρχήν αθλητικούς μικροοργανισμούς, που θα θέτουν αθλητικούς και κατ’ επέκταση ψυχοκοινωνικούς στόχους.
Είναι λειτούργημα υψηλού οφέλους.

*Τι είναι το Pisa: Το Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών  PISA (Programme for International Student Assessment) του ΟΟΣΑ είναι μια διεθνής έρευνα, που διεξάγεται στον χώρο της εκπαίδευσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα από το 2000 μέχρι σήμερα. Είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των χωρών μελών του ΟΟΣΑ και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ.


Σχετικά Άρθρα